Türkiye’de “Öteki” ve “Biz” İnşası Bağlamında Sosyo-Kültürel Entegrasyon – Hacı Çevik

26 Ocak Çarşamba, saat 18.00

Kayıt için: https://forms.gle/MT3RdJEDMAjioiLA8

Seminer Dili: Türkçe

Bu seminer serisi gar ve ifea-amimo tarafından düzenlenmektedir

Son yıllarda önemli bir göç ülkesi haline gelen Türkiye’de göç politikalarının önemli parçalarından birisi olarak entegrasyon politikaları hem göçmen ve mülteci toplumunu hem de yerel toplum üyelerini doğrudan etkilemektedir. Farklı toplulukların bir arada yaşamalarını mümkün kılan çok-kültürlü toplum yapısının kökenleri entegrasyon politikalarında bulunabilir. Bu çerçevede, entegrasyon politikaları çok boyutlu ve çok aktörlü bir zeminde kurulmak zorundadır. Fakat bir ulus-devlet olarak inşa edilen Türkiye’de kurucu ideolojinin homojen ulusal kimlik perspektifinin sürekliliği günümüzdeki entegrasyon politikalarına sirayet etmektedir. Bu bağlamda günümüzde iktidar mekanizmalarının göç politikalarına yaklaşımını bu süreklilik bağlamında analiz etmek ön açıcı olacaktır.

Yürüttüğüm doktora araştırmasında, entegrasyonun birbiri ile iç içe geçmiş boyutlarından birisi olan sosyo-kültürel entegrasyonun Türkiye’deki toplumsal ve politik yansımalarını anlamaya çalışıyorum. Bu çalışmada, entegrasyonun ekonomik, politik, sosyal ve kültürel boyutlardan birini dışlayan bir analiz değil toplumsal gerçekliğin çeşitli düzeylerinin göreceli özerkliğinin bilincinde olarak, hepsinin birbirine içkinliğini kabul eden fakat projeksiyonun önüne daha çok sosyal ve kültürel entegrasyon meselesini alan bir analiz yapmayı hedefliyorum. Günümüzde uygulanan -gündelik yaşamı ve topluluklar arası ilişkileri doğrudan etkileyen- sosyo-kültürel entegrasyon politikalarının yansımaları, Türkiye göç tarihi ve politikaları çerçevesinde “öteki” ve “biz” öznelerinin inşasının sürekliliği bağlamında daha anlaşılır olmaktadır. Bu bakış açısı, mülteci gruplara yönelik farklı alanlarda yükselen ve son dönem araştırmalarla görünürlüğü giderek artan ayrımcılığın kökenlerine dair önemli ip uçlarını içermektedir. Ankara’da Suriyeli mülteciler ve farklı sınıfsal özelliklere sahip olan yerel toplum üyeleri ile yapılan ve sosyo-kültürel entegrasyona yönelik algı ve beklentileri odağına alan derinlemesine görüşmelerden elde edilen veriler, çalışmanın ampirik zeminini oluşturmaktadır.

Bio

Hacı Çevik, lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde; yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “Avrupa Ülkelerine Yapılan Göç Bağlamında Siyasallaşma: Kulu ve Cihanbeyli Örnekleri” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Bu tez çalışmasının yeniden ele alınarak yazılmış hali 2021 yılında “Konya’da Kürt mü Var? Orta Anadolu Kürtleri ve Kürtlerin Siyasallaşması” başlığı ile İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Potsdam Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında Kürt siyasal kimliği, Orta Anadolu Kürtleri, etnik ayrımcılık, milliyetçilik ve siyasallaşma, göç ve entegrasyon bulunmaktadır. Bu alanlarda yazdığı makaleler çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanmıştır.Citer ce billet
Pascale Laborier (2021, 20 décembre). Türkiye’de “Öteki” ve “Biz” İnşası Bağlamında Sosyo-Kültürel Entegrasyon – Hacı Çevik. Migration & Mobilty Research, Turkey. Consulté le 25 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/b1pv

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search