« Türkiye’de Değişen Sınır Yönetimi: Sınır Kentlerinden Yansımalar » – Dr. Ela Gökalp Aras (Swedish Research Institute in Istanbul /SRII)

Tarih ve Saat: Perşembe 26 Aralık 2019 18:00 – 20:00

Yer: Cezayir Toplantı Salonu


Özet: Bu çalışma, Türkiye’nin sınır yönetimini, 1990-2011 ve 2011 sonrası olmak üzere iki dönemde, özellikle de 2011 sonrası yaşanan değişikliklere odaklanarak analiz etmekte ve bu iki döneme ilişkin süreklilik ve değişiklikleri ortaya koymaktadır. Çalışmada sınır yönetimine dair makro düzeyde değişen yasal ve kurumsal yapı; “sınır öncesi”, “sınırda”, “sınırların içinde” ve “geri dönüş” şeklinde sınıflanarak analiz edilmiştir. Meso düzeyde ise sınır yönetiminde yer alan devlet ve devlet-dışı aktörlerin (lokal, ulusal, uluslararası ve ulusüstü) algı, deneyim ve yaklaşımları analiz edilmektedir. Bu çerçevede çalışmada, Temmuz 2010- Mart 2013 aralığında İzmir, Edirne ve Ankara’da (doktora araştırması) ve Temmuz-Kasım 2018 yılında da RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond” Projesi kapsamında İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Edirne ve Ankara şehirlerinde yürütülen iki alan çalışmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda kolluk kuvvetleri (emniyet, jandarma sahil güvenlik), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve ilgili il müdürlükleri (ilk dönem için eski İltica ve Göç Bürosu), sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler, göçmen kaçakçıları gibi aktörlerle olmak üzere ilk alan çalışması sırasında toplam 96, ve ikinci alan çalışmasında da 46 yarı-yapılandırlmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin farklı dönemlerde toplanması (longituninal ve cohort analiz olarak), sınır yönetimine dair değişiklikleri ve süreklilikleri izleme şansı tanımaktadır.

Bio: Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2000 yılında tamamladı. Yüksek lisans derecesini ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden 2005 yılında aldıktan sonra, doktora eğitimini de ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde AB ve Türkiye’nin düzensiz (transit) göç politikalarını analiz ettiği doktora teziyle Eylül 2013’te tamamladı. Göç alanında; karşılaştırmalı göç ve sığınma politikaları, düzensiz (transit) göç, kitlesel göç, dış politika ve göç analizi, sınır yönetimi ve güvenlik (insan güvenliği) alanlarına odaklanmaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası dergi ve kitapta çeşitli yayınları bulunmaktadır ve birçok uluslararası projede yer almıştır. Swedish Research Institute in Istanbul (SRII)’da Kıdemli Araştırmacı olarak görev yapmakta ve enstitünün RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond başlıklı Horizon 2020 projesinin Baş Araştırmacılığını (Principle Investigator) yürütmektedir.


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search