“Sığınma Yolculuklarının İzinin Sürülmesi: Türkiye Üzerinden Kanada’ya Ulusötesi Mülteci Hareketi” – Dr. Uğur Yıldız – 26 Kasım 2020 saat 18:30 (online)

(Bu geçen Mart ayında koronadan dolayı iptal etmek zorunda kaldığımız seminer)

GAR ve IFEA-Amimo tarafından ortak düzenlenen Güncel Göç Meseleleri Seminerleri 2020 sonbaharında pandemiden dolayı online olarak devam ediyor. Senenin ikinci seminerinde, Dr. Uğur Yıldız “Sığınma Yolculuklarının İzinin Sürülmesi: Türkiye Üzerinden Kanada’ya Ulusötesi Mülteci Hareketi” başlıklı konuşmayı sunacak. 

Seminerde, Tracing Asylum Journeys adıyla Eylül 2019’da Routledge Yayınevi tarafından basılan araştırmanın bazı sonuçları sunulacaktır. Bu çalışma, Avrupa dışı ülkelerden Türkiye’ye gelerek sığınma talebinde bulunan ve nihayetinde Kanada’ya yerleşen bireylerin ulus-ötesi “sığınma yolculuğu”nu incelemektedir. Suriye, Afganistan, Eritre, Etiyopya, Irak, İran, Somali, Sudan ve Kongo yurttaşları ile yapılan etnografik araştırmaya dayanan çalışma, sığınmacılarla, o dönemde mülteci statüsü belirleme sürecini yürüten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Kanada’nın mülteci yerleştirme programı arasındaki etkileşimleri incelemektedir. Çalışma, sığınmacıların deneyimlerine ve pratiklerine odaklanarak sığınma yolculuğunun hem hareketlilik hem durağanlık içerdiğini ve devletlerin göç sistemleri dahilinde sığınmacılara atfedilen kimlik ve etiketlerin akışkanlığı ile göreceliliğinin mikro-siyasal bir imgesini oluşturduğunu göstermektedir. Bir metot olarak yolculuk yaklaşımı doğrultusunda benimsenen çok alanlı etnografi, sığınma yolculuğu olgusunun çok katmanlı, doğrusal olmayan ve heterojen yolculuklardan oluştuğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaşım ve etnografik saha çalışması, sığınmacıların deneyimledikleri güzergâhlar ile iskân ve yeniden iskân edildikleri ülkelerde yerel-ötesi sosyal ağlar oluştururken, dünün, bugünün ve yarının sığınma yolcuları arasında bilginin üretimi ve yeniden üretiminin yanı sıra bu bilginin yayılması ve dağılmasının nasıl kendi içinde bir “sığınma habitusu” inşa ettiğine işaret etmektedir.

Uğur Yıldız

Dr. Uğur Yıldız Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde 2010 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından yüksek lisansı 2012 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve doktora eğitimini 2017 yılında Kanada’da Carleton Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlamıştır. İlgi alanları arasında sınırlar ve göç, mülteciler, yönetimsellik ve yurttaşlık konuları yer almaktadır. Mültecilerle ilgili çeşitli projelerde de yer almış olan Dr. Yıldız halen Aksaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kayıt için bu bağlantıdaki formu doldurabilirsiniz.Citer ce billet
aMiMo (2020, 11 novembre). “Sığınma Yolculuklarının İzinin Sürülmesi: Türkiye Üzerinden Kanada’ya Ulusötesi Mülteci Hareketi” – Dr. Uğur Yıldız – 26 Kasım 2020 saat 18:30 (online). Migration & Mobilty Research, Turkey. Consulté le 20 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/b1pj

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search