“Sınırlar, Mekanlar ve Kimlikler: Türkiye, Fransa ve Avusturya’da Değişe(meye)n Göçmen Aidiyetleri” – Mustafa Poyraz ve Şükrü Aslan – 28 Ocak 2021, Perşembe 18.00 (online)

Kayıt için: https://www.surveymonkey.com/r/TP56Y33

Güncel Göç Meseleleri Seminer dizisi kapsamında, Ocak 2021’de göç, toplumsal çeşitlilik ve kimlik konularını tartışmak üzere Mustafa Poyraz ve Şükrü Aslan’ı ağırlıyoruz. Mustafa Poyraz’ın editörlüğünde hazırlanan ve çok sayıda yazarın katkıda bulunduğu Aidiyet, Göçmen ve Toplumsal Çeşitlilik başlıklı kitabın çevresinde düzenlenecek bu seminerde ilk olarak, Şükrü Aslan göçmenlik deneyiminin yoğun bir biçimde yaşandığı ülkelerden biri olan Avusturya’nın Tirol bölgesinde bu ülkenin vatandaşı olma hakkı kazanmış Türkiyeli Alevilerin”yeni vatan”larında farklılaşan kimlik inşa deneyimleri ve bu bağlamda sisteme dahil olma ve dışarıda kalma biçimlerini anlatacak. Ardından Musta Poyraz, Paris banliyölerinde ve İstanbul’un kenar mahallelerinde yürüttüğü saha çalışmalarından elde ettiği veriler ışığında göçmenin aidiyeti veya aidiyetleri sorununu tartışacak. 

Mustafa Poyraz, Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Paris 8 Üniversitesi’inde yaptı. Doktorasını Evry Val d’Essonnes Üniversitesi’nde Paris’in banliyölerinde mekân sorunu ve sosyal ilişkilerin canlandırılması üzerine yaptı. Sosyalleşme süreçleri, mekân ve kültürel çeşitlilik üzerine olan çalışmaları İstanbul’un varoşlarıyla Paris’in banliyölerinin farklı açılardan karşılaştıran yayınlarla devam etmektedir. Uzun yıllar Paris 8, Paris 5 ve Evry Val d’Essonne Üniversitelerinde kentin kenarları ve yoksulluk, sosyal politikaların dinamikleri ve toplumsal haraketle üzerine dersler vermiştir.  Halen İstanbul Ticaret Üniversite’sinin sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir. Ayrıca, Paris Üniversitesi’nde de ders vermektedir.

Şükrü Aslan, lisans programını, MSÜ Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kentsel Enformel Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu çalışmasıyla doktora yaptı. Kent, göç ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlanmış onbeş kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında bulunmaktadır. 2018/2019 öğretim döneminde Avusturya Innsbruck Üniversitesi Göç ve Eğitim Enstitüsünde misafir profesör olarak çalışan Aslan’ın kent, göç ve etnisite sosyolojisi alanında ulusal ve uluslararası yazında yer almış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir.Citer ce billet
aMiMo (2020, 27 décembre). “Sınırlar, Mekanlar ve Kimlikler: Türkiye, Fransa ve Avusturya’da Değişe(meye)n Göçmen Aidiyetleri” – Mustafa Poyraz ve Şükrü Aslan – 28 Ocak 2021, Perşembe 18.00 (online). Migration & Mobilty Research, Turkey. Consulté le 23 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/b1pl

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search