“İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar”- 25 Şubat 2021, Perşembe saat 18.00 – Dr. Sibel Karadağ, Dr. Deniz Sert ve Dr. Didem Danış

25 Şubat 2021, Perşembe saat 18.00

Konuşmacılar. Dr. Sibel Karadağ, Dr. Deniz Sert ve Dr. Didem Danış

GAR ve IFEA-Amimo tarafından ortak düzenlenen Güncel Göç Meseleleri Seminerleri 25 Şubat 2021 tarihinde “İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar” başlıklı seminerle devam ediyor. Bu çalışma, Didem Danış ve Deniz Sert’in koordinatörlüğünde, araştırmacı ve yazar olarak Sibel Karadağ tarafından gerçekleştirildi.

Seminerde, İstanbul’da yaşayan Afgan göçmenlerin güvencesiz yaşam koşulları kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Hem göç yolları boyunca hem de İstanbul’daki yaşamlarında, Afganların maruz bırakıldığı sömürü mekanizmaları, kayıtsızlık ya da belgesizliğin yol açtığı savunmasız, tedirgin ve güvencesiz yaşamları ve enformel sektör içerisinde ağır emek gücünü oluşturan çalışma koşulları anlatılacaktır. Seminer boyunca, farklı hukuki statü ve sosyo-ekonomik-kültürel geçmişten gelen Afganların hem göç yolculuğu boyunca hem de kent yaşamındaki deneyimleri paylaşılacak ve bu bağlamda son yarım yüzyıla damga vuran ve çok geniş bir coğrafyayı etkileyen Afgan düzensiz göç hareketi tartışılacaktır.

Dr. Didem Danış Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Aynı zamanda Göç Araştırmaları Derneği’nin (GAR) kurucularından ve IFEA-Amimo üyesidir. Doktorasını 2008 yılında Fransa’da EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamladı. Siyaset bilimi ve sosyoloji lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden, sosyoloji yüksek lisans derecesini ODTÜ’den aldı.  Fransa’da çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Didem Danış’ın başlıca araştırma konuları olan göç, şehir sosyolojisi ve sosyal demografi alanında yayınları bulunmaktadır.

Dr. Deniz Sert Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Lisans derecesini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans derecesini London School of Economics Avrupa Birliği Çalışmaları dalında yaptıktan sonra Siyaset Bilimi alanındaki doktora derecesini 2008 yılında City University of New York’tan almıştır. Doktoradan sonra Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, MiReKoc’ta uluslararası göç konularında farklı araştırma projelerinde çalışmış, Boğaziçi, Okan ve Koç üniversitelerinde uluslararası ilişkiler üzerine çeşitli dersler vermiştir. Dr. Sert’in araştırmaları zorunlu, uluslararası, düzensiz ve ulusötesi göç, çatışma, sınır yönetimi ve sivil toplum konularına yoğunlaşmıştır ve bu konularda birçok akademik yayını bulunmaktadır. Avrupa’da Göç ve Hareketlilik alanında bir Jean Monnet Kürsüsü bulunmaktadır.

Dr. Sibel Karadağ Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde (MiReKoc) doktora sonrası araştırmacıdır. Aynı zamanda Göç Araştırmaları Derneği’nde (GAR) akademik koordinatör olarak yer almaktadır. Doktora araştırmasını Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 2020 yılında tamamlamıştır. 2018-2019 yılında, Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Fulbright bursiyeri olarak misafir araştırmacı oldu. Sınır yönetimi, güvenlikleştirme, göç ve insancıl faaliyet konularında akademik yayınları mevcuttur. Lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Toplum ve Siyaset Bilimi’nden, iki yüksek lisans derecelerini de Sabancı Üniversitesi Avrupa Çalışmaları ve London School of Economics (LSE) Sosyal Politika alanından almıştır.

Kayit için: https://tr.surveymonkey.com/r/55TLD9D


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search