“Özgürlükler ve Göçler Ülkesi” Amerika’nın Görünmeyen Duvarları – Dr. Seçil Paçacı Elitok 25 Mart 2021, Perşembe 18.00

“Özgürlükler ve Göçler Ülkesi” Amerika’nın Görünmeyen Duvarları – Dr. Seçil Paçacı Elitok 25 Mart 2021, Perşembe 18.00

Seminerin zoom linkini edinmek için kayıt yaptırmayı unutmayın:

https://www.surveymonkey.com/r/FH9QQ77

Bu seminerde yakın dönem Amerikan siyasetine ve seçim kampanyalarına damgasını vuran göç politikaları ana hatları ile incelenecektir. Öncelikle makro düzeyde ABD’deki göçmen nüfus, bu nüfusun dağılımı ve profili hakkında kısaca bir bilgi verilecektir. Ardından, 2008 yılından bugüne Obama ve Trump döneminin göç politikaları özetlenecek; söylem düzeyinde ve uygulamadaki farklar ve benzerlikler eleştirel bir açıdan karşılaştırılacaktır. Bu politikaların göçmenler üzerindeki etkisi ve seçmenlerden aldığı destekler ve itirazlara değinildikten sonra, son bölümde Biden’in seçim kampanyasında göç politikasına dair taahhütleri ve yeni dönem ile birlikte Biden’den beklentiler tartışılacaktır.

Dr. Seçil Paçacı Elitok

Seçil Elitok, Marmara Üniversitesi İktisat bölümü lisans eğitiminin ardından, 2008 yılında Utah Üniversitesi (ABD) Ekonomi bölümünden doktora derecesini almıştır. Doktora sonrası çalışmalarına Hamburg Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nde(HWWI) Marie Curie araştırmacısı olarak göç alanında devam etmiştir. 2012 yılında İstanbul’a Mercator-IPM (İstanbul Politikalar Merkezi) araştırmacısı olarak dönüp ‘’Türkiye- AB ilişkilerinde göçün rolü” konulu araştırma projesini tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde(MireKoç), İstanbul’daki Afrika kökenli kadın göçmenler (LeFAMSol) üzerine bir projede araştırmacı olarak görev almıştır. 2016 yılında doçentlik unvanını AB-Türkiye ilişkileri alanında almasının ardından, 2016 yılında eşi ve iki çocuğuyla ABD’nin Michigan eyaletine göç etmiştir. Wayne State Üniversitesi Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi’nde (Center for the Study of Citizenship, CSC) araştırmacı ve Michigan Eyalet Üniversitesi, Avrupa, Rusya ve Avrasya Çalışmaları Merkezi’nde (Center for European, Russian and Euroasian Studies,CERES) misafir öğretim görevlisidir. Çalışma alanları, AB- Türkiye ilişkileri, AB Göç yönetimi, geri dönüş göçü, ikili sosyal güvenlik anlaşmalarında göçmen haklarının taşınabilirliği, işçi dövizleri, kalifiye emeğin göçü, toplumsal cinsiyet ve göç, göç ekonomisi ve göç politikasıdır. Hamburg Üniversitesi, Utah Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesinde göç ve uyum dersleri vermiştir. Halen Oakland Üniversite’sinde Ortadoğu ve göç üzerine dersler vermektedir.Citer ce billet
aMiMo (2021, 27 février). “Özgürlükler ve Göçler Ülkesi” Amerika’nın Görünmeyen Duvarları – Dr. Seçil Paçacı Elitok 25 Mart 2021, Perşembe 18.00. Migration & Mobilty Research, Turkey. Consulté le 23 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/b1pn

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search