Britanya ve Kıta Avrupası’nda Alevi Diaspora Deneyimi – Dr. Cemal Salman

Seminer tarihi: 28 Nisan Çarşamba, 18.00

Kayit icin: https://www.surveymonkey.com/r/5L56G5H

Çalışma, Anadolu’da yüzyıllarca kapalı kaldıkları sosyomekansal düzenlerinden uzaklaşarak çeşitli nedenlerle yurt dışına göç etmiş Alevilerin, yarım yüzyılı bulan diaspora deneyimine odaklanıyor. Temelde dış göçün toplumsal hafıza, inanç ve kültür kimliğine etkisini Aleviler üzerinden görmeyi amaçlayan çalışmanın önemli çıktılarından biri de “homojen göçmen” algısına karşı argümanlarıdır. Bu anlamda sunum, Alevi diaspora deneyimini Britanya ve Almanya Alevilerinin göç nedenleri ve dönemi, göç yönü, kuşak farkları, yerleşim ağı, topluluk profili ve örgütlenme yapısı gibi özellikleri üzerinden karşılaştırmaya dayanıyor.

Cemal Salman

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktor öğretim üyesidir. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini Gazi Üniversitesi’nde; doktora derecesini aynı alanda, İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Doktora çalışmaları sürecinde 2013-2014 yılları arasında çeşitli sürelerle Sivas-Yıldızeli, Ankara, Almanya ve Fransa’nın çeşitli bölgelerinde alan araştırmaları yürüttü, 2014 yılında altı ay süreyle Almanya-Köln Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. “Göç ve Kentleşme Sürecinde Alevi Kimliğinin Dönüşümü” başlıklı tezi Doktora dalında Türk Sosyal Bilimler Derneği 2017 Yılı Genç Sosyal Bilimciler Ödülü’ne layık görüldü. Yine 2017 yılında DİSK-Kemal Türkler Emek Araştırmaları Ödülü’ne layık görülen “Suriyeli Göçmen Emeği” araştırmasını yürüten ekibin içinde yer aldı. “Dış Göçün Toplumsal Hafıza, İnanç ve Kültüre Etkisi: Britanya ve Almanya Alevileri” başlıklı doktora sonrası araştırma projesiyle TÜBİTAK bursu kazandı ve Ağustos 2018-2019 arasında University College London’da misafir araştırmacı olarak çalıştı. Eylül 2019’dan beri de “İstanbul’da Suriyeli Sığınmacıların Barınma Deneyimleri” başlıklı TÜBİTAK projesinin araştırma ekibi içindedir. Salman; akademik alanda mekân kuramı ve politikası, göç, kentleşme, toplumsal hafıza, kültür-kimlik çalışmaları ve özelde Alevi kimliği konularıyla ilgilidir. “Lâmekândan Cihana: Göç Kimlik Alevilik” adlı kitabının yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda bu konularda çeşitli yayınları bulunmaktadır.


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search